Lista aktualności Lista aktualności

Dotacja WFOŚIGW w Poznaniu dla Nadleśnictwa Krucz

Nadleśnictwo Krucz w 2020 roku otrzymało dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Z mapą edukacyjno-turystyczną Nadleśnictwa Krucz wędruję, poznaję i badam środowisko przyrodnicze – gleby, wody, powietrze i lasy”.

W celu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia zakupiono: specjalnie opracowane w tym celu mapy edukacyjno-turystyczne Nadleśnictwa Krucz (w wersji papierowej i elektronicznej), zestaw edukacyjny do stacjonarnego oraz plenerowego badania jakości wody, gleby, powietrza, zestaw edukacyjny - energia odnawialna wody, wiatru, słońca, zestaw edukacyjny - rodzaje gleb, zestaw edukacyjny - rodzaje skał i minerałów, model - symulator obiegu wody w przyrodzie, kompasy (busolę), lupy składane, pojemniki do obserwacji owadów z lupami.

Celem ekologicznym zakupu innowacyjnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody jest wzbogacenie i podniesienie jakości prowadzonej edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwa Krucz poprzez rozwijanie i powiększanie wiedzy ekologicznej, przyrodniczej wśród odbiorców oferty edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Nadleśnictwie Krucz. Grupą odbiorców przedsięwzięcia będą dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe (np. studenci, rodziny z dziećmi, seniorzy, turyści).

 

Mapa w formie elektronicznej przygotowana w formacie .tar.

Do wykorzystania przez Użytkowników m.in. przy pomocy ogó╔lnodostępnych aplikacji takich jak TrekBuddy czy Locus Map.