Lista aktualności Lista aktualności

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, Nadleśnictwo Krucz zakupiło:

 - plecaki i wyposażenie do nich: lupy, pojemniki na owady, lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt,

- drewniane podkładki z klipsem i logo do kart pracy,

- leśne kolorowanki,

- zeszyty edukacyjne z serii „Młody obserwator przyrody”.

Zakup tych pomocy dydaktycznych unowocześni, wzbogaci i uatrakcyjni prowadzenie edukacji ekologicznej w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

 

Przedsięwzięcie pn. "Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.