Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs „Łączą nas drzewa”

Termin nadsyłania prac na konkurs został wydłużony do 10 maja.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

 REGULAMINU KONKURSU PRZYRODNICZO-ARTYSTYCZNEGO
 „ŁĄCZĄ NAS DRZEWA
 REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W PILE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że zmianie ulega treść regulaminu konkursu tj.:

  1. §4 punkt 4 otrzymuje brzmienie:Termin dostarczenia pracy do 10.05.2021 r. (decyduje data wpływu do nadleśnictwa)”.
  2. §6 punkt  1 otrzymuje brzmienie:Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej RDLP w Pile do 31 maja 2021 r.”

---------------------------------------------------------------------------------

Piszesz wiersze, opowiadania? Malujesz, rysujesz albo projektujesz? Weź udział w konkursie „Łączą nas drzewa”.

Drzewa od zawsze inspirowały ludzi, nie tylko tych o artystycznej duszy. To w cieniu lipy w majątku w Czarnolesie powstawały wiersze Jana Kochanowskiego. W pałacowym Parku w Warcinie, w cieniu ogromnych dębów plany inwazji snuł Otto von Bismarck. To pod jabłonką Einstein wpadł na teorię równoważności masy i energii e=mc2.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza konkurs „Łączą nas drzewa”. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu RDLP w Pile do stworzenia pocztówki lub utworu literackiego oraz przesłanie swego dzieła w terminie do 10 maja 2021 r. do najbliższego nadleśnictwa (lista znajduje się w Załączniku nr 1).

 Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się  w Regulaminie.

Materiały do pobrania:

1. Regulamin konkursu.
2. Załącznik nr 1.
3. Załącznik nr 2.
4. Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania prac.