Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy proszą, zauważyłeś ogień alarmuj!

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach bądźmy szczególnie ostrożni i uważni!


LEŚNICY PROSZĄ, ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR - ALARMUJ!!!

TELEFONY ALARMOWE


Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Krucz i Potrzebowice (RDLP w Pile)

Krucz - 724 908 900        Potrzebowice - 660 737 025

 

Komendy Powiatowe PSP obejmujące zasięgiem swojego działania Nadleśnictwo Krucz:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
67 222 32 70     67 222 32 71

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
61 664 88 00     61 222 06 90

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
61 222 07 00 (do godz. 15.30)      61 222 07 10 (po godz. 15.30)

 

 Utrzymująca się od dłuższego czasu wysoka temperatura i brak deszczu zobowiązują wszystkich, którzy odwiedzają tereny leśne do zachowania szczególnej ostrożności. Człowiek odpowiada za powstanie ponad 90% pożarów lasu. Największe zagrożenie pożarowe lasu ma miejsce w właśnie teraz – w okresie wczesnej wiosny i w okresie lata. Wiosną w lesie występuje duża ilość materiałów łatwopalnych takich jak opadłe liście, gałęzie, czy wysuszona roślinność dna lasu - wystarczy niewielka iskra, aby spowodować pożar.

  Pamiętajmy o tym, że:
• każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie odpowiedniego zachowania się w lesie;

• w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;

• otwartym ogniem można posługiwać się w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 m od jego granicy – tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą lasu;

• w lasach i na terenach śródleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi;

• należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności;

• istotnym jest zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków i innych przedmiotów, mogących być przyczyną pożaru.

Niestety od początku 2020 r. do połowy kwietnia br. we wszystkich lasach w Polsce, wybuchło blisko 2700 pożarów, z czego w Lasach Państwowych ponad 600. Ponad 75 proc. dotychczasowych pożarów lasów wybuchło właśnie w kwietniu.

Co roku na ochronę lasów przed ogniem Lasy Państwowe przeznaczają ponad 100 mln zł, z czego blisko 30 proc. pochłaniają koszty czarterowania ok. 40 samolotów i śmigłowców gaśniczych oraz patrolowych. Lasy Państwowe są jedyną służbą leśną w Unii Europejskiej, która ma do dyspozycji taką gaśniczą flotę powietrzną. Samoloty i śmigłowce tworzące tę flotę wspierają strażaków nie tylko w gaszeniu lasów w zarządzie LP, ale też wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba – walczą z pożarami lasów i innych terenów prywatnych, gminnych czy terenów parków narodowych.

Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Od kwietnia do końca września jest monitorowana wilgotność ściółki w lasach. Kontrole są prowadzone dwa razy dziennie w 60 strefach prognostycznych. Na podstawie wyników kontroli IBL określa stopień zagrożenia pożarowego.

Dla polskich lasów, m.in. ze względu na dominację w nich gatunków iglastych, ogień jest dużym zagrożeniem. Coraz cieplejsze i suchsze lata powodują, że to potencjalne niebezpieczeństwo coraz bardziej przekłada się na realne. Tylko w 2019 r. w Polsce wybuchło blisko 9200 pożarów lasów (najwięcej w UE po Hiszpanii i Portugalii), o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż w 2017 r.

Niestety, wiele z pożarów lasów to efekt celowych podpaleń lub ogromnej lekkomyślności, m.in. jako skutek wypalania traw na sąsiadujących łąkach czy porzucania niedopałków papierosów. Dlatego leśnicy proszą o przestrzeganie przepisów i nie używanie otwartego ognia w lesie poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi oraz w odległości 100 m od lasu.

Odwiedzając tereny leśne bądźmy czujni i ostrożni, a w przypadku zauważenia pożaru zadbajmy o własne bezpieczeństwo i niezwłocznie go zgłaszajmy na 998 lub na podane wyżej numery telefonów alarmowych nadleśnictw.