Lista aktualności Lista aktualności

Leśny regał w Bibliotece Publicznej w Lubaszu

 

Dnia 29 lutego 2024 r. sfinalizowane zostało porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Krucz a Gminą Lubasz - Gminny Ośrodek Kultury dotyczące Biblioteki Publicznej Gminy Lubasz, którego celem jest:

1. realizacja programu "Leśny regał",

2. zacieśnienie współpracy edukacyjno-dydaktycznej,

3. realizacja wspólnych projektów edukacyjnych o tematyce związanej z leśnictwem oraz promocja Lasów Państwowych na terenie Gminny Lubasz.

Nadleśnictwo Krucz przekazało Bibliotece regał, na którym znajdą Państwo ponad 100 pozycji książek i czasopism.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki Publicznej w Lubaszu !