Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym, nieograniczonym

na sprzedaż niskocennych składników majątkowych.

Krucz, 07.11.2022 r.
 

 


Ogłoszenie

Nadleśnictwo  Krucz  ogłasza  II przetarg  pisemny,  nieograniczony  na  sprzedaż niskocennych składników majątkowych:

 

Lp.

Nr inwentarza

 

Nazwa inwentarza

Cena wywoławcza netto (zł)

 

Uwagi

 

 

 

1

 

 

 

487/2729

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8725

 

Technologia druku: atrament kolor

Format papieru: A4 Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, fax

 

 

 

150,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2018.

Na obudowie widoczne ślady użytkowania. Uszkodzona, wymagająca wymiany głowica drukująca.

Poziom atramentu ok 25%.

 

 

 

2

 

 

 

808/1258

Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-7070DW

 

Technologia druku: laser mono Format papieru: A4

Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka

 

 

 

50,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2013.

Na obudowie widoczne ślady użytkowania. Wymaga konserwacji, czyszczenia.

Poziom tonera ok 25%.

 

 

 

3

 

 

 

491/1129

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8600

 

Technologia druku: atrament kolor

Format papieru: A4 Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, fax

 

 

 

50,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2012.

Na obudowie widoczne ślady użytkowania. Uszkodzona, wymagająca wymiany głowica drukująca. Brak tuszy.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

491/1188

 

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8600

 

Technologia druku: atrament kolor

Format papieru: A4 Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, fax

 

 

 

 

50,00

 

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2012.

Na obudowie widoczne ślady użytkowania. Uszkodzona, wymagająca wymiany głowica drukująca. Brak tuszy.

 

 

 

5

 

 

 

491/1414

Drukarka HP LaserJet 600 enterprise

 

Technologia druku: laserowa mono

Format papieru: A4 Funkcje: drukarka sieciowa

 

 

 

100,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2015.

Na obudowie widoczne ślady użytkowania. Konieczna wymiana zestawu naprawczego HP CF065A. Poziom tonera 0%.

 

 

6

 

 

491/1800

 

 

Router D-LINK DWR-921

 

 

25,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2017.

Rysy na obudowie. Brak anten

wewnętrznych.

 

 

7

 

 

491/971

 

 

Router CISCO 1841

 

 

50,00

Sprzęt sprawny z poniższymi uwagami.

Brak uchwytów montażowych RACK.

 

 

 

8

 

 

491/1295

Terminal Intermec CK70 - zestaw

- terminal 1 szt. -stacja dokująca 1 szt. - bateria 1 szt. -adapter sieciowy 1 szt.

 

 

 

50,00

Sprzęt sprawny z poniższymi uwagami.

Rok nabycia 2013.

Rysy na obudowie. Bateria wymaga wymiany. Zestaw wymaga czyszczenia.

 

 

 

9

 

 

491/1296

Terminal Intermec CK70 - zestaw

 

- terminal 1 szt. -stacja dokująca 1 szt. - bateria 1 szt. -adapter sieciowy 1 szt.

 

 

 

50,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2013.

Rysy na obudowie. Bateria wymaga wymiany. Zestaw wymaga czyszczenia.

 

 

 

10

 

 

 

491/1299

Terminal Intermec CK70 - zestaw

 

- terminal 1 szt. -stacja dokująca 1 szt. -- bateria 1 szt. -adapter sieciowy 1 szt.

 

 

 

50,00

Sprzęt sprawny z poniższymi

uwagami.

Rok nabycia 2013.

Rysy na obudowie. Bateria wymaga wymiany. Zestaw wymaga czyszczenia.

 

Wyceniane urządzenie jest wyeksploatowane oraz zbędne dla funkcjonowania jednostki ze względu na znaczne zużycie.

Oferty pisemne na zakup ww. urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją
„Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – Przetarg II z dnia 07.11.2022 r.”
do dnia 22.11.2022 r. do godz. 8:00 w Sekretariacie Nadleśnictwa Krucz.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 8:30
w siedzibie Nadleśnictwa Krucz – Sala Narad.

Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości  minimum 10%. Do ofertowanej ceny zakupu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie Nadleśnictwa Krucz, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00, po uzgodnieniu telefonicznym.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na wskazany przez Nadleśnictwo Krucz numer konta. Wydanie nabywcy przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Osoba do kontaktu – P. Rafał Masiakowski tel. 67 255 18 25 w. 44; P. Iwona Wolska, tel. 67 255 18 25 w. 39

Ogłoszenie o przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.