Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY GRUNTÓW

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Krucz w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn, zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532), wobec zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej.