Lista aktualności Lista aktualności

Planowane cięcia pielęgnacyjne na terenie miasta Czarnków

w ramach realizacji prac ujętych w 10-letnim Planie Urządzenia Lasu

 

KOMUNIKAT

Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz

 

          Nadleśnictwo Krucz w ramach cięć pielęgnacyjnych na terenie Miasta Czarnkowa planuje wykonać w miesiącu wrześniu 2020 roku trzebieże późne. Cięcia są wynikiem realizacji zadań ujętych w 10 - letnim Planu Urządzenia Lasu zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.

          Cięcia będą wykonywane na niżej wymienionych działkach, położonych w okolicach ulic Jesionowej, Sosnowej i Rolnej:

  1. 7001/2   oddziały leśne:  1 c, 1 d, 1 g,
  2. 7001/3   oddziały leśne:   1 h, 1 i, 1 k,
  3. 7001/5   oddziały leśne:   1 b,

Tereny, na których zostaną przeprowadzone prace są przyległe do cmentarza komunalnego, linii energetycznych, dróg publicznych oraz zabudowań. W związku z tym prace związane ze ścinką drzew i zrywką  drewna  będą  mocno  utrudnione. Teren  zostanie  oznaczony  tablicami  informującymi o wykonywanych pracach. W czasie prac leśnych powstanie konieczność częściowego zamknięcia dróg publicznych oraz parkingu przy cmentarzu. Uzgodniono z władzami miasta, że teren będzie zabezpieczany przez Straż Miejską oraz przez Straż Leśną. Zrywka będzie się odbywać po terenach leśnych w kierunku osiedla Zacisze.

W trakcie prowadzenia prac pozyskaniowych i zrywki drewna
ze względów bezpieczeństwa zdrowia i życia obowiązuje zakaz wchodzenia na tereny, na których prowadzone są cięcia. Apelujemy także, by w promieniu 50 metrów od pracujących maszyn, zachować szczególną ostrożność.

           
Nadleśnictwo Krucz prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Efektem tej gospodarki są coraz starsze, bardziej zróżnicowane wiekowo i gatunkowo lasy, które są siedliskiem wielu chronionych
(i nie tylko) gatunków roślin i zwierząt, m.in. storczyków, lilii złotogłów, jarzębów brekinii, bielików, kań: rudej i czarnej czy też bocianów czarnych.
Lasy Nadleśnictwa Krucz w ostatnim 10-leciu zwiększyły się o 58 ha, średni wiek lasu wzrósł
z 60 lat do 63 lat, a także znaczącą zwiększył się udział gatunków liściastych.