Lista aktualności Lista aktualności

Sesja terenowa w Puszczy Noteckiej

Na terenie Nadleśnictwa Krucz odbyła się sesja terenowa „LKP „Puszcza Notecka” – ludzie – gospodarka leśna – historia – geografia – przyroda – turystyka – rekreacja”

W dniach 10-11.09.2020 r. na terenie Nadleśnictwa Krucz odbyła się sesja terenowa „LKP „Puszcza Notecka” – ludzie – gospodarka leśna – historia – geografia – przyroda – turystyka – rekreacja”, w której uczestniczyli Dyrektorzy regionalnych dyrekcji: RDLP w Szczecinie p. Andrzej Szelążek, RDLP w Poznaniu p. Jan Banacki,  RDLP w Pile p. Andrzej Brusiło, p. Marcin Chirrek, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu p. Piotr Łakomy, Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Notecka” p. Władysław Kusiak oraz Nadleśniczowie i Pracownicy Służby Leśnej nadleśnictw wchodzących w skład LKP „Puszcza Notecka”.
W trakcie dwudniowej sesji terenowej Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się z gospodarczymi, przyrodniczymi i historycznymi zagadnieniami prowadzenia gospodarki leśnej na terenie puszczańskich nadleśnictw: Krucz, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków, Wronki oraz Karwin.

Przewodnimi tematami były odnowienia naturalne, ochrona przyrody, przebudowa drzewostanów, retencja wodna, budownictwo drogowe oraz badania naukowe prowadzone na terenie LKP „Puszcza Notecka”. Istotnym tematem sesji terenowej była również tematyka gospodarki przeszłej, a w szczególności wkładu leśników w przywracanie lasu po gradacji strzygonii choinówki mającej miejsce blisko 100 lat temu oraz ogromny pożar lasu w Nadleśnictwie Potrzebowice w roku 1992.

Sesja terenowa pozwoliła Uczestnikom sesji zapoznać się z walorami i potencjałem przyrodniczym, turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym Puszczy Noteckiej, jako drugiego w Polsce największego zwartego kompleksu leśnego oraz głównych zagrożeń jakie czyhają na tak duży obszar w większości porośnięty sosną w postaci szkodników owadzich i pożarów.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka” o powierzchni ponad 130 tys. ha jest największym z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Polsce. W jego skład wchodzą lasy z nadleśnictw:
-  Karwin, Międzychód i Skwierzyna (RDLP w Szczecinie) o pow. 46 078 ha,
-  Oborniki i Sieraków (RDLP w Poznaniu) o pow. 35 035 ha,
 - Krucz, Wronki i Potrzebowice (RDLP w Pile) o pow. 56 116 ha.