Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna i sadzonek

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Krucz prowadzi sprzedaż detaliczną drewna w oparciu o Zarządzenie Nr 4/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz z dnia 22.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Cennika cen detalicznych na sprzedaż drewna, choinek i stroiszu oraz Regulaminu sprzedaży detalicznej drewna, choinek i stroiszu w Nadleśnictwie Krucz.
Poniżej przedstawiamy aneks do ww. zarządzenia:

ANEKS nr 1
z dnia 30.06.2021 roku
Do Zarządzenia nr 4/21
Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Cennika cen detalicznych na sprzedaż drewna, choinek i stroiszu oraz Regulaminu sprzedaży detalicznej drewna, choinek i stroiszu w Nadleśnictwie Krucz

§ 1
Zmianie ulega zapis w pkt 15 Regulaminu sprzedaży detalicznej drewna, choinek i stroiszu w Nadleśnictwie Krucz, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Forma płatności: zapłata gotówkowa w kasie Nadleśnictwa Krucz w przypadku sprzedaży bezpośredniej lub przelew na konto Nadleśnictwa: PKO BP S.A. 90 1020 3844 0000 1902 0007 1795.

§ 2
Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianom.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Podpisał
Nadleśniczy
Stanisław Zalewski

 

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Krucz prowadzi sprzedaż sadzonek drzew i krzewów w oparciu o Zarządzenie nr 10/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki drzew i krzewów w 2021 r.

Sprzedaż nasion

Nadleśnictwo Krucz prowadzi sprzedaż sadzonek drzew i krzewów w oparciu o Zarządzenie nr 18/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i owocostany w Nadleśnictwie Krucz.

 

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile istnieje piętnaście szkółek produkujących materiał sadzeniowy. (http://www.pila.lasy.gov.pl/sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek)
Są one położone w nadleśnictwach:

 1.  Człopa (Rybakówka 1/1, 78-630 Człopa)
 2.  Durowo (Durowo 4, 62-100 Wągrowiec)
 3.  Jastrowie (Hajda 8, 64-915 Jastrowie)
 4.  Krzyż (Kuźnica Żelichowska 75, 64-763 Kuźnica Żelichowska)
 5.  Podanin (ul. Kościuszki 51, 64-830 Margonin)
 6.  Sarbia (Jabłonowo, 64-850 Ujście)
 7.  Trzcianka (ul. Świerczewskiego 43, Niekursko)
 8.  Wałcz (Rudnica 11, 78-600 Wałcz)
 9.  Wronki (Lubowo II 1A, 64-510 Wronki)
 10.  Kaczory (Szkółka Leśna, 89-350 Miasteczko Krajeńskie)
 11.  Zdrojowa Góra (Dobrzyca; 64-920 Piła 2)
 12.  Złotów (Wąsosz, 77-400 Złotów)
 13.  Krucz (Gniewomierz, 64-730 Wieleń)
 14.  Lipka (Nowy Dwór 36, 77-400 Złotów)
 15.  Kalisz Pomorski (Szkółka Leśna Biały Zdrój, 78-540 Kalisz Pomorski)

Wszystkie szkółki prowadzą polową produkcję gatunków lasotwórczych oraz zadrzewieniowych. Ponadto na ternie nadleśnictwa Jastrowie znajduje się szkółka Hajda zajmująca się szeroko produkcją gatunków ozdobnych i zadrzewieniowych.

Sadzonki, którymi dysponują nadleśnictwa produkowane są w wyspecjalizowanych szkółkach pod nadzorem wyszkolonej kadry z wyselekcjonowanego materiału nasiennego.

Poniżej znajduje się link pod którym znajdą Państwo ofertę sprzedaży sadzonek drzew leśnych i zadrzewieniowych jak i również nasion.

Nasza oferta: www.sadzonki.pila.lasy.gov.pl