Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krucz
Nadleśnictwo Krucz
67 255 18 25
67 255 18 78

Krucz 28

64-720 Lubasz

Nadleśniczy
Stanisław Zalewski
67 255 18 25
Zastępca Nadleśniczego ds. Zagospodarowania Lasu
Jan Filoda
67 255 18 25
Zastępca Nadleśniczego ds. Użytkowania Lasu
Piotr Kępa
67 255 18 25
Główny Księgowy
Patrycja Rosińska
67 255 18 25
Sekretarz
Iwona Wolska
67 255 18 25
Inżynier Nadzoru
Joanna Kupka
67 255 18 25
Sekretariat
Ewa Nowicka
67 255 18 25

Dział Gospodarki Leśnej

Marlena Kowańdy - Cholewińska
St. Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 26
Bartosz Szymanowicz
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 67 255 18 25 w. 28
Hubert Hejwosz
Referent ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 27
Kinga Piochacz
Starszy referent ds. edukacji i promocji
Tel.: 67 255 18 25 w. 38
Wioletta Stochaj
Specjalista SL ds. użytkowania Lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 29
Kamila Szrama
Specjalista SL ds. ochrony Lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 41
Zbigniew Gzyl
St. Specjalista SL

Dział Finansowo - Księgowy

Anna Wiśniewska
Starsza Księgowa
Tel.: 67 255 18 25 w. 43
Beata Gębala
Starsza Księgowa
Tel.: 67 255 18 25 w. 33
Gabriela Neunert
Księgowa
Tel.: 067 255 18 25 w. 34

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Grębka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 255 18 25 w. 40

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Roman Augustyniak
St. Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 67 255 18 25 w. 30
Renata Ratajczak
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 67 255 18 25 w. 31
Weronika Janicka
Spcejalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 67 255 18 25 w. 37
Adam Kaczmarek
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 67 255 18 25 w. 42

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Góral
Starszy Strażnik Straży Leśnej p.f. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 67 255 18 25 w. 35
Mariusz Grębka
Strażnik Leśny
Tel.: 67 255 18 25 w. 35

Stanowisko ds. Informatyki

Rafał Masiakowski
Stanowisko ds. Informatyki
Tel.: 67 255 18 25 w. 44

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Roman Wyrwas
Inżynier Nadzoru ds. kierowania Centrum Promocji LP Goraj-Zamek i praktycznej nauki zawodu
Tel.: 509 567 094
Monika Gdaniec
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Rafał Marcińczak
Specjalista ds. edukacji leśnej
Michał Standio
Specjalista SL ds. praktycznej nauki zawodu
Tel.: 67 349 00 44

Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych
Tel.: 67 255 18 25 wew. 40