Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Krucz położone są na terenie województwa Wielkopolskiego, w powiatach Czarnkowsko-Trzcianeckim, Szamotulskim i Obornickim. Nadleśnictwo Krucz stanowi jeden obręb i dzieli się na 10 leśnictw: Goraj, Ciszkowo, Kruczlas, Gniewomierz, Biała, Annogóra, Klempicz, Smolary, Garncarskibród i Tarnowiec oraz gospodarstwo szkółkarskie w Gniewomierzu.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka"

Nadleśnictwo Krucz wraz z sześcioma nadleśnictwami Karwin, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków i Wronki wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka, który został powołany Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka".

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Mapa(y) lasów

Zapraszamy do przejrzenia naszych map: mapy Lasów Państwowych, Regionalnego Systemu Udostępniania Informacji Przestrzennej o Lasach Państwowych dla RDLP w Olsztynie oraz mapy olsztyńskich lasów na tablety i smartfony.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.