Wydawca treści Wydawca treści

Leśne, malownicze edukacyjne ścieżki przy Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Edukacja prowadzona w Centrum Promocji LP Goraj – Zamek to przede wszystkim tzw. „Lekcje przyrody” zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które dają dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswojenia wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Zajęcia kameralne odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40 osobowych grup).

W Centrum są dwie ścieżki przyrodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury” gdzie w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna, przyrodnicza oraz ekologiczna. Ścieżki te doskonale wpisują się w koncepcję prowadzenia edukacji przez Lasy Państwowe oraz udostępniania społeczeństwu najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków leśnych Nadleśnictwa Krucz. Tereny te od lat nazwane Szwajcarią Czarnkowską bądź Nadnoteckimi Bieszczadami.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Morena Czarnkowska" ma charakter pętli: rozpoczyna sie i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju - Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min. Ta ścieżka posiada również wersję skróconą tzw. „mini-pętlę” – gdzie czas potrzebny na jej przejście szacuje się na ok. 30 min., a obejmuje swoją trasą 10 przystanków tematycznych z tablicami.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Z biegiem Natury" ma również charakter pętli i również rozpoczyna sie i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju-Zamku. Biegnie w kierunku zachodnim od Centrum, w przeciwieństwie do drugiej ścieżki "Moreny Czarnkowskiej", która przebiega przez lasy na wschód od Centrum. Długość ścieżki "Z biegiem Natury wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min.

Obie ścieżki przyrodniczo-leśne, które prowadzą Leśnych Turystów Nadnoteckimi Bieszczadami, jak sama nazwa terenu wskazuje cechują się średnim i znacznym stopniem trudności przejścia – szczególnie w trakcie lub po opadach deszczu lub śniegu. Oprócz naturalnych „schodów” na ścieżce występują stosunkowo strome podejścia lub zejścia. Stąd też leśnicy Nadleśnictwa Krucz proszą Turystów i wszystkich Miłośników Przyrody, którzy wybierają się na wędrówkę po gorajskich ścieżkach o zachowanie ostrożności. Trasy obu ścieżek wyznaczają drogowskazy, światowidy i witacze. Bardzo atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo są porośnięte bukami, dębami głębokie wąwozy i parowy biegnące wzdłuż ścieżek. Różnorodny skład gatunkowy drzew, krzewów i roślin zielnych oraz bytująca tam zwierzyna i ptactwo czyni te tereny miejscem, gdzie każdy Miłośnik Przyrody i Leśny Turysta znajdzie tutaj coś dla siebie.

Człowiek odczuwa naturalną potrzebę odpoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu miast. Leśnicy cieszą się, że ludzie od lat interesują się przyrodą oraz tym, co dzieje się w lesie. Lasy Państwowe jako własność całego społeczeństwa, są otwarte i udostępnione dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy korzystają z nich na potrzeby nauki, sportu jak i szeroko pojętej turystyki.

Pamiętajmy jednak, że z prawami łączą się też obowiązki. Należy uszanować nieliczne ograniczenia związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, a także gospodarką leśną i łowiecką. Las jest domem dzikiej przyrody, a my w tym domu gośćmi. Podziwiając piękno przyrody uszanujmy jej wyjątkowość. Las wita nas gościnnie o każdej porze roku. Odkrywa przed nami swoje piękno i zachwyca nas swoim spokojem i majestatem. My, ze swojej strony, powinniśmy to uszanować. W lesie, tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu. Zostańmy przyjaciółmi lasu i stosujmy się do kilku prostych zasad dzięki, którym pobyt w lesie będzie dla nas przygodą i niezapomnianym przeżyciem, pośród czystej i pięknej przyrody. Pamiętajmy o tym, że:

 • W lesie nie używamy ognia.
 • Ogniska wolno nam palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to musimy zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
 • Jeżeli widzimy pożar alarmujemy tel.: 112 lub 998.
 • Nie wjeżdżamy pojazdem silnikowym do lasu.
 • Biwakujemy tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 • Będąc w lesie przeczytajmy leśne tablice – często informują one o zagrożeniach, a czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
 • Stałym, ustawowym, zakazem wstępu do lasu objęte są:
 • uprawy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.
 • Nasze śmieci zabieramy ze sobą – pozostawione przez nas śmieci fatalnie świadczą o poziomie naszej kultury. Śmieci w lesie są niebezpieczne dla mieszkających tam zwierząt, rozkładają się przez długie lata, niszcząc tym samym ekosystem leśny i bardzo szpecą naturalne piękno lasu.
 • Psy w lesie prowadzimy na smyczy.
 • Drzewa, rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostawmy je nienaruszone, nie kopmy ich i nie zrywajmy.
 • Wędrując po las zachowajmy ostrożność. Zwierzęta, które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory – zwierzęta na pewno do nich wrócą.

Ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Kruczlas

W dniu 15 listopada 2013 roku w Nadleśnictwie Krucz odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie Kruczlas

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Leśnictwie Kruczlas - puszczańskimi szlakami po wiedzę i przygodę....


Ścieżka przyrodniczo – leśna została utworzona w 2013 r. i znajduje się na terenie Leśnictwa Kruczlas niedaleko leśniczówki Leśnictwa Kruczlas. Najłatwiej dojechać tu można z miejscowości Krucz w kierunku Nowiny przez Kruteczek bądź z miejscowości Nowiny do leśniczówki Leśnictwa Kruczlas. Drogę do leśniczówki ułatwiają drogowskazy.

Trasa przebiega przez zróżnicowane tereny. Przemierzając jej szlaki można podziwiać różne siedliska leśne, drzewostany w różnej fazie wzrostu, od uprawy leśnej, przez młodnik, drągowinę, drzewostan dojrzewający po drzewostan dojrzały, siedlisko Natury 2000 czy też poletko łowieckie.

Ścieżka ma kształt pętli, początek i koniec stanowi Wiata Edukacyjna - Tipi z miejscem na ognisko i niezwykle urokliwym oczkiem wodnym. Niedaleko Wiaty przy leśniczówce znajduje się miejsce postoju pojazdów. Całkowita długość ścieżki to ok. 3,5 km.

Przygotowaną przez leśników ścieżkę można przebyć pieszo lub na rowerze. Orientacyjny czas zwiedzania wynosi ok. 2 godz. Na trasie ścieżki zlokalizowano 13 przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne przybliżające tematykę gospodarki leśnej prowadzonej przez leśników.

Nadleśnictwo Krucz serdecznie zaprasza rodziny, grupy szkolne oraz wycieczki do korzystania ze ścieżki przyrodniczo – leśnej i podziwiania piękna rodzimej przyrody.

W przypadku zainteresowania zwiedzaniem ścieżki z przewodnikiem – leśnikiem należy skontaktować się z pracownikiem Nadleśnictwa Krucz, Panią Iwoną Wolską; tel. (0-67) 255 18 25 lub iwona.wolska@pila.lasy.gov.pl lub krucz@pila.lasy.gov.plCP LP Goraj-Zamek Modernizacją Roku 2017

Zabytkowa Masztalarnia w Goraju zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017 w kategorii "Obiekty Edukacyjne"

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek
Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017
w kategorii „Obiekty Edukacyjne”

24 sierpnia 2018 r w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017

Idea przewodnia konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów Polskich oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa to m.in. „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 540 obiektów, spośród których do finału obejmującego dwanaście kategorii dotarły 53 inwestycje budowlane, w tym cztery leśne bądź z leśnictwem związane.

Tytuł „Modernizacji Roku 2017” w kategorii „Obiekty edukacyjne” przyznano Nadleśnictwu Krucz „za inwestycję obejmującą przebudowę i modernizację zabytkowej Masztalarni i dostosowania jej do potrzeb nowoczesnego Centrum Promocji Lasów Państwowych, umożliwiającej także prowadzenie lekcji z zakresu ochrony środowiska, zgodnych z hasłem „Poznać, przeżyć, zrozumieć”.

Inwestycja ta, przebudowa i modernizacja zabytkowej Masztalarni w Goraju - Zamku na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państowych Goraj-Zamek uhonorowana została również nagrodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

List do uczestników tegorocznego konkursu - inwestorów projektantów i wykonawców skierował premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek.

Konkursowi patronuje m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także placówki naukowe w Polsce.

Więcej informacji o konkursie i finalistach znajdziecie Państwo tutaj.


Otwarcie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek

10 maja 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marcin Gołębiowski - Naczelnik Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Anna Majewska – ekspert z Departamentu Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Stanisław Zalewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.

Oddawany do użytku obiekt poświęcił  ks. Stanisław Oracz - Kapelan Pilskich Leśników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów z Tadeuszem Teterusem Starostą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, straży pożarnej, policji, reprezentanci Technikum Leśnego w Goraju z dyrektorem Albertem Tabaką oraz placówek edukacyjnych położonych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim. Nie zabrakło też leśników z nadleśnictw położonych na terenie RDLP w Pile a także z sąsiadujących z dyrekcją pilską Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Szczecinie.
Zgromadzonych w Sali Konferencyjnej gości z historią zabytkowej Masztalarni Zamku w Goraju zapoznał Roman Chwaliszewski - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile. O przebudowie zabytkowego obiektu i dostosowaniu go do potrzeb Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek opowiedział gospodarz terenu Stanisław Zalewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.
Cele, zadania i ofertę ośrodka przedstawił Jacek Zych – kierownik Centrum, a ścieżki przyrodniczo-ekologiczne funkcjonujące w Nadleśnictwie Krucz opisała Iwona Wolska – starszy specjalista Służby Leśnej.
Osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek pamiątkowe podziękowania wręczyli dyrektor Ryszard Standio i nadleśniczy Stanisław Zalewski. „Dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie, za poświęcenie wielu godzin pracy, za wykorzystanie swojego doświadczenia i wiedzy by Centrum uzyskało taki kształt jaki dziś możemy obserwować” – powiedział wręczając podziękowania Ryszard Standio.
Uroczystość otwarcia uświetnił koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Technikum Leśnego w Goraju pod kierownictwem Pawła Strawy.
Po zakończeniu części oficjalnej gości zwiedzili obiekt i zapoznali się z możliwościami wykorzystania go do celów edukacyjnych, konferencyjnych oraz do przeprowadzania zajęć terenowych.
Edukacja w Centrum Promocji LP Goraj – Zamek to głównie tzw. „Lekcje przyrody” prowadzone  zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które umożliwią dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym przyswojenie wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Zajęcia odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40 osobowych grup).

Dla wszystkich odwiedzających przygotowano Salę Wystawy Przyrodniczej, która jest ekspozycją w układzie spójnych ze sobą dioram przyrodniczych, przedstawiających cykle rozwojowe lasu, od nasiona poprzez uprawę, młodnik, tyczkowinę, drągowinę, aż po drzewostan dojrzały. Przemyślana aranżacja sali, wykorzystanie światła i dźwięków zaczerpniętych wprost ze środowiska naturalnego sprawiają, że zwiedzający salę mogą poczuć się jak w lesie. W trakcie zwiedzania można skorzystać z pomocy przewodnika, jednak jej innowacyjny charakter pozwala na uzyskiwanie dodatkowych informacji na tematy leśne w zainstalowanych przy wystawach ekranach dotykowych.

               
W Sali Wystawy Historycznej  zaprezentowano  historię Lasów Państwowych, Puszczy Noteckiej oraz rodziny Hochbergów – założycieli zamku w Goraju. Znajdziemy tutaj  również m.in. multimedialną mapę Polski z podświetlonymi Parkami Narodowymi, Leśnymi  Kompleksami Promocyjnymi, pasmami i szczytami górskimi, rzekami, jeziorami. W gablotach usytuowanych na ścianach  zamieszczone są ciekawostki z terenu nadleśnictw RDLP w Pile.


Gości zapoznano także z możliwościami organizacyjnymi Centrum. Znajdują się tu dwie dobrze wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne. Duża Sala Konferencyjna przeznaczona jest dla dużych grup w ramach konferencji, seminariów, sesji oraz innych imprez, w których bierze udział do 190 osób. W Małej Sali Konferencyjnej na parterze można prowadzić narady, szkolenia czy warsztaty dla 60-osobowych grup.

    

Sale Konferencyjne