Wydawca treści Wydawca treści

Leśne, malownicze edukacyjne ścieżki przy Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek im. prof. Jana Szyszko

Edukacja prowadzona w Centrum Promocji LP Goraj – Zamek im. prof. Jana Szyszko to przede wszystkim tzw. „Lekcje przyrody” zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które dają dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswojenia wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Zajęcia kameralne odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40 osobowych grup).

W Centrum są dwie ścieżki przyrodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury” gdzie w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna, przyrodnicza oraz ekologiczna. Ścieżki te doskonale wpisują się w koncepcję prowadzenia edukacji przez Lasy Państwowe oraz udostępniania społeczeństwu najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków leśnych Nadleśnictwa Krucz. Tereny te od lat nazwane Szwajcarią Czarnkowską bądź Nadnoteckimi Bieszczadami.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Morena Czarnkowska" ma charakter pętli: rozpoczyna sie i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju - Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min. Ta ścieżka posiada również wersję skróconą tzw. „mini-pętlę” – gdzie czas potrzebny na jej przejście szacuje się na ok. 30 min., a obejmuje swoją trasą 10 przystanków tematycznych z tablicami.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Z biegiem Natury" ma również charakter pętli i również rozpoczyna sie i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju-Zamku. Biegnie w kierunku zachodnim od Centrum, w przeciwieństwie do drugiej ścieżki "Moreny Czarnkowskiej", która przebiega przez lasy na wschód od Centrum. Długość ścieżki "Z biegiem Natury wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min.

Obie ścieżki przyrodniczo-leśne, które prowadzą Leśnych Turystów Nadnoteckimi Bieszczadami, jak sama nazwa terenu wskazuje cechują się średnim i znacznym stopniem trudności przejścia – szczególnie w trakcie lub po opadach deszczu lub śniegu. Oprócz naturalnych „schodów” na ścieżce występują stosunkowo strome podejścia lub zejścia. Stąd też leśnicy Nadleśnictwa Krucz proszą Turystów i wszystkich Miłośników Przyrody, którzy wybierają się na wędrówkę po gorajskich ścieżkach o zachowanie ostrożności. Trasy obu ścieżek wyznaczają drogowskazy, światowidy i witacze. Bardzo atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo są porośnięte bukami, dębami głębokie wąwozy i parowy biegnące wzdłuż ścieżek. Różnorodny skład gatunkowy drzew, krzewów i roślin zielnych oraz bytująca tam zwierzyna i ptactwo czyni te tereny miejscem, gdzie każdy Miłośnik Przyrody i Leśny Turysta znajdzie tutaj coś dla siebie.

Człowiek odczuwa naturalną potrzebę odpoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu miast. Leśnicy cieszą się, że ludzie od lat interesują się przyrodą oraz tym, co dzieje się w lesie. Lasy Państwowe jako własność całego społeczeństwa, są otwarte i udostępnione dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy korzystają z nich na potrzeby nauki, sportu jak i szeroko pojętej turystyki.

Pamiętajmy jednak, że z prawami łączą się też obowiązki. Należy uszanować nieliczne ograniczenia związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, a także gospodarką leśną i łowiecką. Las jest domem dzikiej przyrody, a my w tym domu gośćmi. Podziwiając piękno przyrody uszanujmy jej wyjątkowość. Las wita nas gościnnie o każdej porze roku. Odkrywa przed nami swoje piękno i zachwyca nas swoim spokojem i majestatem. My, ze swojej strony, powinniśmy to uszanować. W lesie, tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu. Zostańmy przyjaciółmi lasu i stosujmy się do kilku prostych zasad dzięki, którym pobyt w lesie będzie dla nas przygodą i niezapomnianym przeżyciem, pośród czystej i pięknej przyrody. Pamiętajmy o tym, że:

 • W lesie nie używamy ognia.
 • Ogniska wolno nam palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to musimy zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
 • Jeżeli widzimy pożar alarmujemy tel.: 112 lub 998.
 • Nie wjeżdżamy pojazdem silnikowym do lasu.
 • Biwakujemy tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 • Będąc w lesie przeczytajmy leśne tablice – często informują one o zagrożeniach, a czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
 • Stałym, ustawowym, zakazem wstępu do lasu objęte są:
 • uprawy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.
 • Nasze śmieci zabieramy ze sobą – pozostawione przez nas śmieci fatalnie świadczą o poziomie naszej kultury. Śmieci w lesie są niebezpieczne dla mieszkających tam zwierząt, rozkładają się przez długie lata, niszcząc tym samym ekosystem leśny i bardzo szpecą naturalne piękno lasu.
 • Psy w lesie prowadzimy na smyczy.
 • Drzewa, rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostawmy je nienaruszone, nie kopmy ich i nie zrywajmy.
 • Wędrując po las zachowajmy ostrożność. Zwierzęta, które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory – zwierzęta na pewno do nich wrócą.

CP LP Goraj-Zamek Modernizacją Roku 2017

Zabytkowa Masztalarnia w Goraju zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017 w kategorii "Obiekty Edukacyjne"

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek
Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017
w kategorii „Obiekty Edukacyjne”

24 sierpnia 2018 r w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017

Idea przewodnia konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów Polskich oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa to m.in. „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 540 obiektów, spośród których do finału obejmującego dwanaście kategorii dotarły 53 inwestycje budowlane, w tym cztery leśne bądź z leśnictwem związane.

Tytuł „Modernizacji Roku 2017” w kategorii „Obiekty edukacyjne” przyznano Nadleśnictwu Krucz „za inwestycję obejmującą przebudowę i modernizację zabytkowej Masztalarni i dostosowania jej do potrzeb nowoczesnego Centrum Promocji Lasów Państwowych, umożliwiającej także prowadzenie lekcji z zakresu ochrony środowiska, zgodnych z hasłem „Poznać, przeżyć, zrozumieć”.

Inwestycja ta, przebudowa i modernizacja zabytkowej Masztalarni w Goraju - Zamku na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państowych Goraj-Zamek uhonorowana została również nagrodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

List do uczestników tegorocznego konkursu - inwestorów projektantów i wykonawców skierował premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek.

Konkursowi patronuje m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także placówki naukowe w Polsce.

Więcej informacji o konkursie i finalistach znajdziecie Państwo tutaj.


Otwarcie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek

10 maja 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marcin Gołębiowski - Naczelnik Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Anna Majewska – ekspert z Departamentu Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Stanisław Zalewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.

Oddawany do użytku obiekt poświęcił  ks. Stanisław Oracz - Kapelan Pilskich Leśników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów z Tadeuszem Teterusem Starostą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, straży pożarnej, policji, reprezentanci Technikum Leśnego w Goraju z dyrektorem Albertem Tabaką oraz placówek edukacyjnych położonych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim. Nie zabrakło też leśników z nadleśnictw położonych na terenie RDLP w Pile a także z sąsiadujących z dyrekcją pilską Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Szczecinie.
Zgromadzonych w Sali Konferencyjnej gości z historią zabytkowej Masztalarni Zamku w Goraju zapoznał Roman Chwaliszewski - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile. O przebudowie zabytkowego obiektu i dostosowaniu go do potrzeb Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek opowiedział gospodarz terenu Stanisław Zalewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.
Cele, zadania i ofertę ośrodka przedstawił Jacek Zych – kierownik Centrum, a ścieżki przyrodniczo-ekologiczne funkcjonujące w Nadleśnictwie Krucz opisała Iwona Wolska – starszy specjalista Służby Leśnej.
Osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek pamiątkowe podziękowania wręczyli dyrektor Ryszard Standio i nadleśniczy Stanisław Zalewski. „Dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie, za poświęcenie wielu godzin pracy, za wykorzystanie swojego doświadczenia i wiedzy by Centrum uzyskało taki kształt jaki dziś możemy obserwować” – powiedział wręczając podziękowania Ryszard Standio.
Uroczystość otwarcia uświetnił koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Technikum Leśnego w Goraju pod kierownictwem Pawła Strawy.
Po zakończeniu części oficjalnej gości zwiedzili obiekt i zapoznali się z możliwościami wykorzystania go do celów edukacyjnych, konferencyjnych oraz do przeprowadzania zajęć terenowych.
Edukacja w Centrum Promocji LP Goraj – Zamek to głównie tzw. „Lekcje przyrody” prowadzone  zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które umożliwią dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym przyswojenie wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Zajęcia odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40 osobowych grup).

Dla wszystkich odwiedzających przygotowano Salę Wystawy Przyrodniczej, która jest ekspozycją w układzie spójnych ze sobą dioram przyrodniczych, przedstawiających cykle rozwojowe lasu, od nasiona poprzez uprawę, młodnik, tyczkowinę, drągowinę, aż po drzewostan dojrzały. Przemyślana aranżacja sali, wykorzystanie światła i dźwięków zaczerpniętych wprost ze środowiska naturalnego sprawiają, że zwiedzający salę mogą poczuć się jak w lesie. W trakcie zwiedzania można skorzystać z pomocy przewodnika, jednak jej innowacyjny charakter pozwala na uzyskiwanie dodatkowych informacji na tematy leśne w zainstalowanych przy wystawach ekranach dotykowych.

               
W Sali Wystawy Historycznej  zaprezentowano  historię Lasów Państwowych, Puszczy Noteckiej oraz rodziny Hochbergów – założycieli zamku w Goraju. Znajdziemy tutaj  również m.in. multimedialną mapę Polski z podświetlonymi Parkami Narodowymi, Leśnymi  Kompleksami Promocyjnymi, pasmami i szczytami górskimi, rzekami, jeziorami. W gablotach usytuowanych na ścianach  zamieszczone są ciekawostki z terenu nadleśnictw RDLP w Pile.


Gości zapoznano także z możliwościami organizacyjnymi Centrum. Znajdują się tu dwie dobrze wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne. Duża Sala Konferencyjna przeznaczona jest dla dużych grup w ramach konferencji, seminariów, sesji oraz innych imprez, w których bierze udział do 190 osób. W Małej Sali Konferencyjnej na parterze można prowadzić narady, szkolenia czy warsztaty dla 60-osobowych grup.

    

Sale Konferencyjne