Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Jeśli chcesz przeżyć wyjątkową, leśną przygodę to zapraszamy do Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Edukacja prowadzona w Centrum Promocji LP Goraj–Zamek to przede wszystkim tzw. „Lekcje przyrody” zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które dają dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswojenia wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym.

Zajęcia kameralne odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40 osobowych grup). Integralną częścią Centrum są dwie malownicze ścieżki przyrodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury” gdzie w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna, przyrodnicza oraz ekologiczna. Ścieżki te doskonale wpisują się w koncepcję prowadzenia edukacji przez Lasy Państwowe oraz udostępniania społeczeństwu najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków leśnych Nadleśnictwa Krucz. Dla wszystkich Odwiedzających Centrum przygotowano Salę Wystawy Przyrodniczej, która jest innowacyjną, multimedialną ekspozycją dioram przyrodniczych.

Każda z dioram przedstawia inną fazę rozwojową lasu (od nasion, uprawę aż po drzewostan dojrzały), w różnych porach roku, z przedstawieniem wielu gatunków zwierząt i roślin. Ciekawostkami na Sali Wystawy Przyrodniczej są m.in.: kancelaria Leśniczego, gdzie….. można usiąść przy biurku obok Leśniczego, dostrzegalnia przeciwpożarowa, na którą mogą wejść dzieci i…. samodzielnie naprowadzić samolot gaśniczy do ugaszenia widocznego w lesie pożaru czy też multimedialna makieta przestawiająca fragment Nadleśnictwa Krucz.

Starannie przemyślana kompozycja i aranżacja Sali, opracowana przez pracowników Nadleśnictwa Krucz, duża liczba eksponatów: roślin, zwierząt, ptaków czy też grzybów, wykorzystanie światła i dźwięków pochodzących wprost ze środowiska naturalnego sprawiają, że osoby zwiedzające salę mogą poczuć się jak w lesie.

W trakcie zwiedzania można skorzystać z pomocy przewodnika – pracownika Lasów Państwowych. Można również samodzielnie zdobywać wiedzę leśną i przyrodniczą – dzięki znajdującym się przy każdej z dioram ekranom dotykowym.

Wyjątkowym dopełnieniem Sali Wystawy Przyrodniczej jest Sala Wystawy Historycznej. W Sali tej przedstawiono  historie: Lasów Państwowych, Puszczy Noteckiej oraz rodziny Hochbergów – założycieli zamku w Goraju oraz budowniczych zabytkowej Masztalarni. Znajdziemy tutaj również innowacyjną, multimedialną mapę Polski, drewniane plastry drewna – kalendaria obrazujące historię Polski oraz historię Lasów Państwowych czy też opisy ciekawostek turystycznych i przyrodniczych 20-tu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek znajdują się również dwie multimedialne, klimatyzowane sale konferencyjne. Duża Sala Konferencyjna przeznaczona jest dla dużych grup (do 190 osób), można tutaj prowadzić konferencje, wykłady, seminaria i in. W Małej Sali Konferencyjnej przewidzianej dla mniejszych grup (do 60 osób) z powodzeniem można prowadzić narady, szkolenia czy też warsztaty.

W obiekcie tym znajduje się również nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem sportowym oraz pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby praktycznej nauki zawodu leśnika i praktyk zawodowych, z których korzystają uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Cały obiekt  przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne m.in. dzięki zainstalowanej windzie.

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek prowadzonym przez leśników - pracowników Lasów Państwowych można zrealizować niemal każdy temat z zakresu przyrody, leśnictwa oraz ekologii. Wiele tych zagadnień przedstawionych w Salach Centrum w bardzo atrakcyjny, innowacyjny sposób stanowi element programów nauczania w szkołach (edukacja formalna) ale również w pełni odpowiada na indywidualne potrzeby i chęci poszerzenia wiedzy o przyrodzie, ekologii i leśnym środowisku naturalnym przez osoby w różnym wieku (edukacja nieformalna).

Działalność Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek to przede wszystkim upowszechnianie  w  społeczeństwie  wiedzy  o  środowisku  leśnym  oraz   wielofunkcyjnej  i  zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu i środowiska przyrodniczego, poznanie funkcji lasu w przyrodzie i życiu człowieka, poznanie leśnictwa – ważnej    gałęzi gospodarki narodowej zarządzanej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem, uświadamianie zagrożeń dla lasu, dla środowiska przyrodniczego oraz poznawania metod przeciwdziałania tym zagrożeniom a także kształtowanie postaw właściwego zachowania w lesie i w środowisku przyrodniczym.

Zwiedzanie oraz korzystanie przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne, z obu interaktywnych, multimedialnych Sal Wystawienniczych w Centrum jest nieodpłatne.

Zachęcamy wszystkich Miłośników Przyrody i osoby ciekawe leśnego świata do odwiedzenia nowoczesnego, multimedialnego Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek. Pracownicy Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Krucz pomogą zaplanować i zrealizować zajęcia edukacyjne na każdym poziomie edukacyjnym i dla każdej grupy wiekowej.

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek to miejsce gdzie można poznać przyrodę, poznać las i środowisko naturalne, można dowiedzieć się jak odpowiedzialnie i mądrze korzystać w wszystkich bogactw Natury, a przede wszystkim to miejsce, gdzie dzieci nabierają, a dorośli wzmacniają swój szacunek do Ojczystej Przyrody i polskich lasów.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej CPLP Goraj - Zamek

Zapraszamy serdecznie do Centrum i na gorajskie ścieżki przyrodniczo - leśne...


Wycieczka do lasu

– odpoczynek, piękne widoki, śpiew ptaków i czyste powietrze…

Wycieczka do lasu – odpoczynek, piękne widoki, śpiew ptaków, smaczne jagody i poziomki oraz czyste powietrze…

Leśnicy w całej Polsce zachęcają wszystkich do skorzystania z wypoczynku w lesie. Na turystów spragnionych czystego, zdrowego powietrza, leśnych widoków, wszechogarniającej zieleni i ptasich koncertów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu w pięknym leśnym otoczeniu odpocząć i podziwiać niezmierzone bogactwo przyrody.

 

Wypoczynek, relaks w lesie to możliwość odpoczynku od hałasu i zanieczyszczenia powietrza. W trosce o środowisko leśne, o mieszkańców lasu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych drogach i ścieżkach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają miejsca postoju pojazdów czy parkingi leśne zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Lasy Państwowe przygotowały Niezbędnik Bezpiecznego Turysty. Specjalnie przygotowane infografiki pomogą każdemu Turyście odpowiednio się przygotować do leśnej wycieczki.

Niezbędnik został przygotowany w dwóch częściach, w formacie A4 „Wycieczka do lasu – jak się przygotować”, która ułatwi spakowanie plecaka i sprawi, że Leśny Turysta o niczym nie zapomni.

Przygotowana została także wersja edytowalna, dla np. organizatorów wycieczek, aby zaznaczyć wybrane pola, np. nazwę nadleśnictwa, wpisać kontakt do leśniczego i Straży Leśnej oraz wysłać je uczestnikom wycieczki.

W drugiej części, „Wycieczka do lasu – jak spędzić tam czas?” zamieszczono podpowiedzi dla tych Turystów, którym chwilowo brakuje pomysłów na spędzenie czasu w lesie albo chcą dopasować rodzaj aktywności do swoich zainteresowań lub potrzeb i możliwości.

Oba plakaty – które tworzą ww. Niezbędnik Turysty przypominają również wszystkim odwiedzającym leśne ostępy jak bezpiecznie i z poszanowaniem przyrody korzystać z lasów.

Szczegółowe informacje na temat bazy turystycznej udostępnianej przez Lasy Państwowe można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl. gdzie znajdziecie Państwo mnóstwo informacji nt turystycznych i przyrodniczych atrakcji na terenie Lasów Państwowych.

Odwiedzając tereny leśne należy pamiętać o tym, że ognisko można rozpalić TYLKO w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach. Jeśli potrzebujemy pomocy lub chcielibyśmy uzyskać więcej informacji w związku z naszą wycieczką do lasu proponujemy skontaktować się z miejscowym Leśniczym, który wyjaśni wszelkie Państwa wątpliwości i w razie potrzeby udzieli pomocy. Kontakt do Leśniczych Nadleśnictwa Krucz znajduje się tutaj.

Zapraszamy Państwa serdecznie na wypoczynek do lasu...

 

Materiały do pobrania


Odpocznij w lesie...

Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają turystów. Leśnicy wychodzą naprzeciw tej grupie użytkowników lasu.
 

\Leśnicy zachęcają do wypoczynku w lesie, na leśnych ścieżkach i polanach. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego otwartym ogniem posługiwać się nie wolno.

Na potrzeby turystów Lasy Państwowe udostępniają też swoją bazę noclegową. Dysponują 4,5 tys. miejsc w ośrodkach wypoczynkowo-szkoleniowych, pokojach gościnnych i kwaterach myśliwskich. Szczegółowe informacje na temat bazy turystycznej udostępnianej przez Lasy Państwowe można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

Wypoczynek w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza. W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Dla miłośników piękna przyrody leśnicy przygotowali platformy i tarasy widokowe. To ulubione miejsca coraz liczniejszej grupy turystów fotografików. Specjalne pomosty umożliwiają dotarcie do niedostępnych, najczęściej podmokłych fragmentów lasów. Większość osób nigdy nie mogłaby podziwiać tych miejsc, gdyby nie infrastruktura turystyczna przygotowana przez leśników. Liczba takich obiektów wciąż rośnie.

W Lasach Państwowych są liczne szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Wytyczone i oznaczone we współpracy z leśnikami zaprowadzą nas w najbardziej urokliwe zakamarki lasów, pozwolą podczas spaceru poznać ich specyfikę, zapoznać się z pracą leśników. Wędrówki piesze i spacery to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.

Coraz liczniejszą grupę stanowią miłośnicy jednośladów. Z myślą o nich opracowano sieć szlaków rowerowych. Z każdym rokiem mamy ich w Lasach Państwowych coraz więcej. Ci, którzy jeżdżą konno, też znajdą miejsce dla siebie. Warto przypomnieć, że w lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego. Szczegółowe informacje na temat infrastruktury turystycznej, miejsc szczególnie wartych odwiedzenia można znaleźć na stronach internetowych nadleśnictw.

Odwiedzając polskie lasy, zachowujmy się tak, aby umożliwić korzystanie z nich przyszłym pokoleniom.

 

Artykuł pochodzi ze strony głównej Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl
Fot. Andrzej Stoiński
Fot. Shutterstock.com