Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Krucz

Nadleśnictwo Krucz wyznaczyło obszar leśny objęty programem "Zanocuj w lesie", na którym od 1 maja możesz legalnie spędzić noc w lesie.

Obszar Nadleśnictwa Krucz objęty programem "Zanocuj w lesie" położony jest w Puszczy Noteckiej.

Lokalizacja widoczna jest na mapie Bank Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji mBDL Android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru (materiały do pobrania)
 2. Mając na uwadze najwyższe zagrożenie pożarowe, na terenie Nadleśnictwa Krucz nie  wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonego do rozpalenia ogniska.
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu.
  Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.
 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.
  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (materiały do pobrania) oraz przesłanie go na adres krucz@pila.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 7. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
  Roman Wyrwas, roman.wyrwas@pila.lasy.gov.pl, tel. 509 567 094

Mapka do pobrania również poniżej