Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Krucz

Nadleśnictwo Krucz wyznaczyło obszar leśny objęty programem "Zanocuj w lesie", na którym możesz legalnie spędzić noc w lesie.

 

Program „Zanocuj w lesie”

Obszar Nadleśnictwa Krucz objęty programem "Zanocuj w lesie" położony jest w Puszczy Noteckiej. W skład udostępnionego obszaru wchodzą częściowo Leśnictwa Biała, Gniewomierz oraz Smolary. Piękno tego terenu podkreślają występujące na tym obszarze wydmy. (mapka do pobrania poniżej)

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link lub do pobrania poniżej]
  2. Mając na uwadze najwyższe zagrożenie pożarowe, na terenie Nadleśnictwa Krucz nie  wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonego do rozpalenia ogniska.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link do bezpiecznego korzystania z lasu na czaswlas.pl
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, który oznakowany jest w terenie (przy drogach i szlakach w rejonie wykonywanych prac) za pomocą żółtych tablic ostrzegawczych z podaną przyczyną i okresem obowiązywania zakazu.
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych znajduje się na stronie BIP Miasta i Gminy Wieleń
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (materiały do pobrania)  oraz przesłanie go na adres [roman.wyrwas@pila.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Roman Wyrwas, roman.wyrwas@pila.lasy.gov.pl, tel. 509 567 094

 

 Nadleśnictwo Krucz przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Na terenie obszaru „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwa Krucz, ze względu na wysokie ryzyko nieumyślnego spowodowania pożaru, nie dopuszcza się możliwości używania kuchenek gazowych.

Jeżeli skorzystałeś/aś z programu "Zanocuj w lesie" podziel się z nami swoją opinią wypełniając krótką ankietę Dziękujemy.

Mapka do pobrania również poniżej