Wydawca treści Wydawca treści

Wytyczne dotyczące składania dokumentów aplikacyjnych poza okresem rekrutacji

Nadleśnictwo Krucz informuje, iż dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy, przyjmuje wyłącznie w ramach naborów, ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz. Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami.

Nadleśnictwo Krucz informuje jednocześnie, że w związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne (życiorys, cv itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia. Nadleśnictwo informuje, że nie odsyła dokumentów; wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub tradycyjnie, poza procedurą ogłoszonych naborów, zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej.