Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej

Nadleśnictwo Krucz przystąpiło do realizacji projektu – „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Projekt obejmuje teren całego kraju, realizowany będzie w  latach 2016 – 2020 i wspierany jest środkami unijnymi.

W  przypadku Nadleśnictwa Krucz, celem projektu jest zwiększenie retencji poprzez budowę dwóch zbiorników wodnych, przywrócenie funkcji obszarom mokradłowym poprzez budowę urządzeń melioracyjnych tj. 45 progów i 17 zastawek oraz odbudowę dwóch retencji na rowach o łącznej długości 3,5 km.