O nadleśnictwie

Storczyki (fot.Jan Filoda)

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

Nadleśnictwo w sieci ECONET i NATURA 2000. Tereny Nadleśnictwa znajdują się w sieci obszarów, których walory decydują o dziedzictwie przyrodniczym Europy (ECONET) oraz sieci ekologicznej mającej na celu zapewnienie ekosystemom trwałej egzystencji (NATURA 2000).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1398 ha powierzchni leśnej.