Ochrona przyrody

Dzięki prowadzonym licznym inwentaryzacjom Nadleśnictwo posiada wiedzę na temat lokalizacji rzadkich i cennych gatunków, dzięki czemu może podjąć odpowiednie środki celem ochrony oraz zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1.415,95 ha powierzchni leśnej.