Wydawca treści Wydawca treści

Dotacja WFOŚIGW w Poznaniu dla Nadleśnictwa Krucz

Nadleśnictwo Krucz w 2020 roku otrzymało dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Z mapą edukacyjno-turystyczną Nadleśnictwa Krucz wędruję, poznaję i badam środowisko przyrodnicze – gleby, wody, powietrze i lasy”.

W celu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia zakupiono: specjalnie opracowane w tym celu mapy edukacyjno-turystyczne Nadleśnictwa Krucz (w wersji papierowej i elektronicznej), zestaw edukacyjny do stacjonarnego oraz plenerowego badania jakości wody, gleby, powietrza, zestaw edukacyjny - energia odnawialna wody, wiatru, słońca, zestaw edukacyjny - rodzaje gleb, zestaw edukacyjny - rodzaje skał i minerałów, model - symulator obiegu wody w przyrodzie, kompasy (busolę), lupy składane, pojemniki do obserwacji owadów z lupami.

Celem ekologicznym zakupu innowacyjnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody jest wzbogacenie i podniesienie jakości prowadzonej edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwa Krucz poprzez rozwijanie i powiększanie wiedzy ekologicznej, przyrodniczej wśród odbiorców oferty edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Nadleśnictwie Krucz. Grupą odbiorców przedsięwzięcia będą dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe (np. studenci, rodziny z dziećmi, seniorzy, turyści).

 

Mapa w formie elektronicznej przygotowana w formacie .tar.

Do wykorzystania przez Użytkowników m.in. przy pomocy ogó╔lnodostępnych aplikacji takich jak TrekBuddy czy Locus Map.

 


Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej

Nadleśnictwo Krucz przystąpiło do realizacji projektu – „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Projekt obejmuje teren całego kraju, realizowany będzie w  latach 2016 – 2020 i wspierany jest środkami unijnymi.

W  przypadku Nadleśnictwa Krucz, celem projektu jest zwiększenie retencji poprzez budowę dwóch zbiorników wodnych, przywrócenie funkcji obszarom mokradłowym poprzez budowę urządzeń melioracyjnych tj. 45 progów i 17 zastawek oraz odbudowę dwóch retencji na rowach o łącznej długości 3,5 km.

 


Fundusze Europejskie