Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

1. Obszar „Dolina Noteci" - powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa Krucz: 971,86 ha.
Granica przebiega wzdłuż rzeki Noteć od zachodu od miejscowości Wrzeszczyna dalej w kierunku wschodnim przez Rosko, Gulcz, Ciszkowo, Goraj, Pianówkę aż pod Czarnków. Dolina Noteci stanowi fragment największej w Polsce Pradoliny Wisły – Noteci. Charakteryzuje się różnorodnością i malowniczością krajobrazu. W samej pradolinie rzeki Noteć zdecydowanie przeważa ekosystem łąkowy. Na wzniesieniach morenowych natomiast występują fitocenozy leśne z przewagą gatunków liściastych.

2. Obszar „Puszcza Notecka" - powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa Krucz: 16.163,36 ha.
Obszar od zachodu zaczyna się na granicy byłych województw: pilskiego, poznańskiego i gorzowskiego w kierunku wschodnim północna granica przebiega przez miejscowości: Kwiejce, Kamiennik, dalej przez tereny Nadleśnictwa Potrzebowice do drogi Biała – Rosko oraz wioski Rosko, Gulcz, Mikołajewo, Ciszkowo, Bzowo, Lubasz i od wschodu sięga aż do drogi Bzowo – Nowina. Dalej granica schodzi w kierunku południowo zachodnim do miejscowości Koźmin, biegnie wzdłuż rzeki Warty i dalej w okolicach Wronek przez Wartosław, Pożarowo, Wróblewo, Głuchowo wraca do granic województw. W obszarze tym zawarty jest kompleks wydm śródlądowych jeden z największych w Europie, rynnowa dolina rzeki Miałki z licznymi jeziorami, dużą powierzchnią borów sosnowych wprowadzonych sztucznie na wydmach.