Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów i Wiat Edukacyjnych

Szanowny Turysto na leśnych ścieżkach czy w miejscach postoju pojazdu w lesie zawsze jesteś mile widziany!

Chcesz, aby twoja przygoda z lasem była bezpieczna, ciekawa i niosła mnóstwo wrażeń musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów w Nadleśnictwie Krucz:

1. Regulamin miejsc postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność
i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
• wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
• mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
• zaśmiecania terenu;
• wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju;
• pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
• pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;
• prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
• puszczania luzem zwierząt domowych;
• rozstawiania namiotów;
• pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny];
• korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;
• sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca postoju pojazdów;
• rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. + 48 67 255 18 25.

_________________________________________________________________

Regulamin korzystania z Wiat Edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz:

1. Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz określa warunki korzystania z wiat na terenie Nadleśnictwa Krucz:
a) wiaty edukacyjnej na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Morena Czarnkowska”,
b) wiaty edukacyjnej na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Z Biegiem Natury”,
c) wiat edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Krucz.
2. Każda osoba korzystająca z wiat edukacyjnych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Wiaty edukacyjne dostępne są we wszystkie dni w roku. W uzasadnionych przypadkach wstęp do wiat edukacyjnych może zostać ograniczony, o czym nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej: www.krucz.pila.lasy.gov.pl.
4. Wiaty edukacyjne są ogólnie dostępne dla wszystkich Użytkowników. Istnieją 2 warianty korzystania z wiat edukacyjnych:
a) nieodpłatny bez rezerwacji: w ramach swobodnego pobytu indywidualnego oraz grupowego (wariant niedostępny w przypadku wcześniejszej rezerwacji obiektu);
b) nieodpłatny z rezerwacją: na wniosek placówki edukacyjnej - dotyczy dzieci i młodzieży przebywających w ramach wyjazdów szkolnych, przedszkolnych itp., podczas zajęć edukacyjnych.
5. Korzystający z wiaty edukacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
6. Na terenie wiat edukacyjnych zabronione jest:
a) zaśmiecanie terenu,
b) puszczanie luzem zwierząt domowych,
c) palenie tytoniu,
d) niszczenie budowli i wyposażenia,
e) biwakowanie
f) zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub osób postronnych.
7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie wiat edukacyjnych odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
8. Osobom korzystającym z wiat edukacyjnych nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych, za wyrządzone szkody przez zwierzęta odpowiada właściciel.
9. Korzystający z wiaty edukacyjnej ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za szkody powstałe podczas pobytu.
10. Nadleśnictwo Krucz nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe na terenie obiektu,
b) zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
11. Korzystający z wiaty edukacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.
12. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
13. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Krucz.
14. Wszelkie uwagi Użytkowników wiat edukacyjnych proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Krucz pod nr tel. 67 255  18 25  w dni robocze w godz. od 7:00-15:00 lub e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl
15. Telefony alarmowe:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE  999 lub 112
b) STRAŻ POŻARNA  998 lub 112
c) POLICJA  997 lub 112

_________________________________________________________________

Miejsce Postoju Pojazdu w Nadleśnictwie Krucz fot. Joanna Kupka

Regulaminy do pobrania znajdują sie poniżej:

 

 


Wycieczka do lasu

– odpoczynek, piękne widoki, śpiew ptaków i czyste powietrze…

Wycieczka do lasu – odpoczynek, piękne widoki, śpiew ptaków i czyste powietrze…

Leśnicy w całej Polsce zachęcają wszystkich do skorzystania z wypoczynku w lesie. Na turystów spragnionych czystego, zdrowego powietrza, leśnych widoków, wszechogarniającej zieleni i ptasich koncertów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu w pięknym leśnym otoczeniu odpocząć i podziwiać niezmierzone bogactwo przyrody.

 

Wypoczynek, relaks w lesie to możliwość odpoczynku od hałasu i zanieczyszczenia powietrza. W trosce o środowisko leśne, o mieszkańców lasu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych drogach i ścieżkach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają miejsca postoju pojazdów czy parkingi leśne zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Lasy Państwowe przygotowały Niezbędnik Bezpiecznego Turysty. Specjalnie przygotowane infografiki pomogą każdemu Turyście odpowiednio się przygotować do leśnej wycieczki.

Niezbędnik został przygotowany w dwóch częściach, w formacie A4 „Wycieczka do lasu – jak się przygotować”, która ułatwi spakowanie plecaka i sprawi, że Leśny Turysta o niczym nie zapomni.

Przygotowana została także wersja edytowalna, dla np. organizatorów wycieczek, aby zaznaczyć wybrane pola, np. nazwę nadleśnictwa, wpisać kontakt do leśniczego i Straży Leśnej oraz wysłać je uczestnikom wycieczki.

W drugiej części, „Wycieczka do lasu – jak spędzić tam czas?” zamieszczono podpowiedzi dla tych Turystów, którym chwilowo brakuje pomysłów na spędzenie czasu w lesie albo chcą dopasować rodzaj aktywności do swoich zainteresowań lub potrzeb i możliwości.

Oba plakaty – które tworzą ww. Niezbędnik Turysty przypominają również wszystkim odwiedzającym leśne ostępy jak bezpiecznie i z poszanowaniem przyrody korzystać z lasów.

Szczegółowe informacje na temat bazy turystycznej udostępnianej przez Lasy Państwowe można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl. gdzie znajdziecie Państwo mnóstwo informacji nt turystycznych i przyrodniczych atrakcji na terenie Lasów Państwowych.

Materiały do pobrania


Planujesz wycieczkę do Puszczy Noteckiej?

Zaplanuj ją z leśną aplikacją mobilną - mapy, ciekawostki, obiekty przyrodnicze, turystyczne...

Zachęcamy do pobrania i instalacji na swoim urządzeniu mobilnym aplikacji Puszcza Notecka. Przygotowała ją firma Amistad Sp. z o.o., a dostępna jest przez App Store oraz Google Play.

Aplikacja mobilna „Puszcza Notecka” przedstawia piękno leśnego obszaru, jakim jest Puszcza Notecka. Treści zawarte w mobilnym przewodniku obejmują tereny ośmiu nadleśnictw: Sieraków, Karwin, Wronki, Krucz, Międzychód, Skwierzyna, Oborniki i Potrzebowice.

W aplikacji znajdziemy szereg informacji, które pomogą w zaplanowaniu wizyty w leśnym kompleksie. Kilkaset obiektów zostało podzielonych na kategorie, dzięki czemu łatwo odnaleźć można na przykład miejsce postoju pojazdów, miejsce na biwak czy zabytki.

Najważniejszą funkcją aplikacji jest nawigacja w sieci szlaków udostępnionych przez nadleśnictwa: będąc w trybie offline wyznaczymy trasę z jednego punktu do drugiego, cały czas bezpiecznie poruszając się po wyznaczonych szlakach i ścieżkach. Mamy do dyspozycji szlaki rowerowe, nordic walking, a nawet konne. Lokalizacja GPS pozwoli nam na dokładne zbadanie ostępów Puszczy.

W mobilnym przewodniku znajdują się także aktualne wydarzenia, informacje o nadleśnictwach i regionie, a także – co ważne – powiadomienia o zagrożeniach na terenie lasów.

Zapraszamy do odwiedzenia Puszczy Noteckiej razem z aplikacją!

 

Poniżej link do aplikacji z Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.puszcza_notecka

 

fot. Andrzej Stoiński


Malownicze edukacyjne ścieżki przy Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Edukacja prowadzona w Centrum Promocji LP Goraj – Zamek to przede wszystkim tzw. „Lekcje przyrody” zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które dają dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswojenia wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Zajęcia kameralne odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40 osobowych grup).

Integralną częścią Centrum są dwie malownicze ścieżki przyrodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury” gdzie w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna, przyrodnicza oraz ekologiczna. Ścieżki te doskonale wpisują się w koncepcję prowadzenia edukacji przez Lasy Państwowe oraz udostępniania społeczeństwu najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków leśnych Nadleśnictwa Krucz.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Morena Czarnkowska" ma charakter pętli: rozpoczyna sie i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju - Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Z biegiem Natury" ma również charakter pętli i również rozpoczyna sie i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju - Zamku. Biegnie w kierunku zachodnim od Centrum, w przeciwieństwie do drugiej ścieżki "Moreny Czarnkowskiej", która przebiega przez lasy na wschód od Centrum. Długość ścieżki "Z biegiem Natury wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min.

Człowiek odczuwa naturalną potrzebę odpoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu miast. Leśnicy cieszą się, że ludzie od lat interesują się przyrodą oraz tym, co dzieje się w lesie. Lasy Państwowe jako własność całego społeczeństwa, są otwarte i udostępnione dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy korzystają z nich na potrzeby nauki, sportu jak i szeroko pojętej turystyki.

Pamiętajmy jednak, że z prawami łączą się też obowiązki. Należy uszanować nieliczne ograniczenia związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, a także gospodarką leśną i łowiecką. Las jest domem dzikiej przyrody, a my w tym domu gośćmi. Podziwiając piękno przyrody uszanujmy jej wyjątkowość. Las wita nas gościnnie o każdej porze roku. Odkrywa przed nami swoje piękno i zachwyca nas swoim spokojem i majestatem. My, ze swojej strony, powinniśmy to uszanować. W lesie, tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu. Zostańmy przyjaciółmi lasu i stosujmy się do kilku prostych zasad dzięki, którym pobyt w lesie będzie dla nas przygodą i niezapomnianym przeżyciem, pośród czystej i pięknej przyrody. Pamiętajmy o tym, że:

 • W lesie nie używamy ognia.
 • Ogniska wolno nam palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to musimy zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
 • Jeżeli widzimy pożar alarmujemy tel.: 112 lub 998.
 • Nie wjeżdżamy pojazdem silnikowym do lasu.
 • Biwakujemy tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 • Będąc w lesie przeczytajmy leśne tablice – często informują one o zagrożeniach, a czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
 • Stałym, ustawowym, zakazem wstępu do lasu objęte są:
 • uprawy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.
 • Nasze śmieci zabieramy ze sobą – pozostawione przez nas śmieci fatalnie świadczą o poziomie naszej kultury. Śmieci w lesie są niebezpieczne dla mieszkających tam zwierząt, rozkładają się przez długie lata, niszcząc tym samym ekosystem leśny i bardzo szpecą naturalne piękno lasu.
 • Psy w lesie prowadzimy na smyczy.
 • Drzewa, rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostawmy je nienaruszone, nie kopmy ich i nie zrywajmy.
 • Wędrując po las zachowajmy ostrożność. Zwierzęta, które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory – zwierzęta na pewno do nich wrócą.

Gorajskimi ścieżkami edukacyjnymi (fot. Andrzej Stoiński)


Oferta edukacyjna

Kontakt z osobami prowadzącymi edukację przyrodniczo-leśną w Nadleśnictwie Krucz:

Iwona Wolska, tel. 67 255 18 25 w. 27
iwona.wolska@pila.lasy.gov.pl
tel. kom. 504 068 263

Joanna Kupka, tel. 67 25 18 25 w. 27
joanna.kupka@pila.lsy.gov.pl

Zajęcia o tematyce przyrodniczo - leśnej na Sali Edukacyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Krucz oraz wycieczki do lasu z przewodnikiem - leśnikiem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Lasy Państwowe. Zapraszamy

„Lasy Państwowe. Zapraszamy” . O lasach w Polsce w kilku słowach, kilku obrazach...

„Lasy Państwowe. Zapraszamy" pod takim hasłem Lasy Państwowe przypominają, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich.
Powyższe obrazy pochodzą z prezentacji przygotowanej przez Lasy Państwowe