Wydawca treści Wydawca treści

Położenie


Lasy Nadleśnictwa Krucz położone są na terenie województwa Wielkopolskiego, w powiatach Czarnkowsko-Trzcianeckim, Szamotulskim i Obornickim. stanowi jeden obręb i dzieli się na 10 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie w Gniewomierzu.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Krucz wynosi 18.044 ha. Powierzchnia leśna wynosi 16.789 ha. Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1.398 ha powierzchni leśnej. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 42.386 ha na terenie: Miasta Czarnków i gmin: Czarnków, Lubasz, Połajewo, Wieleń, Wronki, Obrzycko i Ryczywół.
Lasy Nadleśnictwa Krucz usytuowane są w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej w 4 Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej w Mezoregionie Puszczy Noteckiej. Obszar Nadleśnictwa Krucz położony jest w dolinie Warty i Noteci, gdzie dominują piaski sandrowe, na których uformowały się liczne wydmy.
Ze względu na swe walory krajobrazowe obszar Nadleśnictwa wraz z przyległymi gruntami w przeważającej części leży w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Notecka, natomiast mniejsza część znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci.

Obszarem o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych jest położony na wzniesieniach moreny czołowej pomiędzy Czarnkowem a Ciszkowem zwany "Moreną Czarnkowską" ze względu na duże urozmaicenie rzeźby terenu. Dominuje tu teren pagórkowaty, urzeźbiony parowami i wąwozami o stromych stokach porośniętych lasami. Występują tu duże różnice wysokości oraz atrakcyjne punkty widokowe.

 

 

Z ciekawszych obiektów na terenie nadleśnictwa należy wymienić:
Rezerwat przyrody WILCZE BŁOTO: rezerwat ten położony jest w gminie Wieleń, 2km na zachód od siedziby Nadleśnictwa Krucz w kierunku wsi Hamrzysko. Zespół Pałacowo-Parkowy w Kruczu (utworzony w 1999 roku)- Park dworski z występującymi dość swobodnym układzie bukami, dębami, jesionami, lipami, klonami i topolami. Szczególnego uroku nadają sędziwe, kilkusetletnie dęby, z których najgrubszy ma obwód 585 cm jak również dwa oczka wodne. Integralną częścią parku jest zabytkowy budynek nadleśnictwa z salą narad i sadem.

Obiekty zabytkowe:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Kruczu (utworzony w 1999 roku) - Park dworski z występującymi w dość swobodnym układzie bukami, dębami, jesionami, lipami, klonami i topolami. Szczególnego uroku nadają sędziwe, kilkusetletnie dęby, z których najgrubszy ma obwód 585 cm jak również dwa oczka wodne. Integralną częścią parku jest zabytkowy budynek nadleśnictwa  z salą narad i sadem.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Goraju  przy Zespole Szkół Leśnych - Zamkowe założenie parkowe o powierzchni 6,30ha, uznane decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 12.03.1982 roku.

Miejsca historyczne:
W celu zachowania miejsc historycznych na ochronę zasługują m.in.
- kamień znajdujący się w leśnictwie Annogóra w oddz. 485 b upamiętniający śmierć leśniczego w okresie przedwojennym,
- grób z 1897 roku z zabytkowym krzyżem, pierwszego Nadleśniczego Nadleśnictwa Boruszynek,
- grób hrabiego Hochberga na terenie leśnictwa Goraj - niedaleko Zamku w Goraju,
- krzyż św. Huberta, odrestaurowany w 1996 roku.


 

Obszary NATURA 2000:
Tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Krucz znajdują się w granicach dwóch obszarów specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonych w celu ochrony ptaków oraz trzech obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) powołanych dla ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt innych niż ptaki.

Specjalne obszary ochrony cennych gatunków ptaków oraz ich siedlisk to:
- Nadnoteckie Łęgi PLB300003
- Puszcza Notecka PLB300015

Specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt innych niż ptaki to:
- Dolina Noteci PLH300016
- Bagno Chlebowo PLH300016
- Torfowisko Rzecińskie PLH300019

 

Fotografie pochodzą z archiwum nadleśnictwa.