Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Na terenie nadleśnictwa występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew oraz grup drzew.

Na terenach leśnych Nadleśnictwa Krucz jako pomniki przyrody występują takie gatunki, jak:
• buk zwyczajny (11 szt.),
• dąb szypułkowy (10 szt.),
• sosna zwyczajna (2 szt.),
• czereśnia ptasia (2 szt.).

Najciekawsza to forma piramidalna dęba w Leśnictwie Garncarskibród.
Najgrubsza to Lipa szerokolistna o obwodzie pnia 730 cm na terenie miejscowości Połajewo.
Wyjątkowo interesująca przyrodniczo czereśnia ptasia o obwodzie pnia 211 cm w Leśnictwie Goraj.

Istnieje też spora liczba pomników przyrody poza terenami leśnymi:
• topola biała (6 szt.),
• jesion wyniosły (4 szt.),
• platan (4 szt.),
• cis pospolity (1 szt.),
• dąb szypułkowy (9 szt.),
• topola czarna (1 szt.),
• wierzba biała (7 szt.),
• sosna zwyczajna (1 szt.),
• platan klonolistny, (1 szt.),
• lipa drobnolistna (15 szt.),
• kasztanowiec biały (7 szt.),
• buk zwyczajny (1 szt.),
• dąb bezszypułkowy (1 szt.),
• żywotnik olbrzymi (2 szt.),
• daglezja zielona (2 szt.),
• platan zachodni (1 szt.),
• lipa szerokolistna (1 szt.),