Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krucz na lata 2013-2022 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 26 kwietnia 2013 r.

"Lista drzewostanów zaliczonych do kategorii 3.1 i 3.2 HCVF została zweryfikowana zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 29 grudnia 2017 r."

„Lista drzewostanów zaliczonych do kategorii HCVF 4.1 została zweryfikowana zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 10 lutego 2021 r.”


Aktualna lista zamieszczona jest poniżej.

foto: www.freeimages.com