Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krucz znajdują się rezerwaty przyrody:

1. Rezerwat „Wilcze Błoto"– znajduje się w Leśnictwie Ciszkowo, jego powierzchnia wynosi 3,27 ha. Uznany w roku 1968 zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 05.10.1968 r. /MP nr 43, poz. 304/ celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej. Jest rezerwatem częściowym o charakterze florystycznym. Występujące na jego powierzchni zbiorowiska z roślinnością bagienną i wodną jako nieliczne zachowały się w stanie mało zmienionym. Z ciekawszych gatunków roślin będących pod ochroną gatunkową, zasługujących na ochronę występują:
• rosiczka okrągłolistna,
• rosiczka długolistna,
• szalej jadowity,
• bobrek trójlistkowy,
• grzybień biały,
• grążel żółty,
• żurawina błotna,
• modrzewnica pospolita,
• siedmiopalecznik błotny

2. Rezerwat „Bagno Chlebowo" – znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krucz, lecz poza zarządem LP. Utworzony w 1959 r. rezerwat torfowiskowy o powierzchni 4,63 ha, położony na terasie Warty, koło Chlebowa w gminie Ryczywół. Powstał on w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego typu atlantyckiego o budowie kępowo – dolinkowej z charakterystycznymi zespołami roślin bagiennych takich jak:
• wełnianka wąskolistna,
• wełnianka pochwowata,
• rosiczka okrągłolistna,
• żurawina błotna,
• modrzewnica zwyczajna,
• bagno zwyczajne.
Osobliwością przyrodniczą jest populacja żmii zygzakowatej o dużej zmienności zabarwienia.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tych ciekawych miejsc...