Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Dzięki prowadzonym licznym inwentaryzacjom Nadleśnictwo posiada wiedzę na temat lokalizacji rzadkich i cennych gatunków, dzięki czemu może podjąć odpowiednie środki celem ochrony oraz zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Na terenie Nadleśnictwa Krucz występuje około 60 gatunków roślin chronionych.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in.:
Mchy i wątrobowce
- błotniszek wełniasty
- torfowiec frędzlowaty
- torfowiec magellański
- torfowiec błotny
- torfowiec brodawkowaty
- torfowiec Russowa

Rośliny naczyniowe
- orlik pospolity
- turzyca bagienna
- jarząb brekinia
- listera jajowata
- wawrzynek wilczełyko
- nasięźrzał pospolity
- śniadek baldaszkowaty
- podkolan biały
- rosiczka okrągłolistna
- rosiczka długolistna
- rosiczka pośrednia
- kruszczyk szerokolistny
- wiciokrzew pomorski
- lilia złotogłów
- kukułka szerokolistna
- kukułka krwista
- kukułka plamista
- buławnik wielkokwiatowy
- paprotka zwyczajna
- naparstnica zwyczajna
- widłak spłaszczony
- widłak jałowcowaty
- widłak goździsty
- gnieźnik leśny
- przylaszczka pospolita
- bagno zwyczajne
- bagnica torfowa
- cis pospolity
Ponadto Nadleśnictwo Krucz brało i bierze udział w dwóch programach mających na celu ochronę i przywrócenie środowisku rzadkich roślin m.in.: „Programie Ochrony i Restytucji Cisa pospolitego" oraz „Programie Ochrony i Restytucji Jarząbu Brekini ex situ oraz in situ".

Na terenie naszego Nadleśnictwa występuje około 210 gatunków zwierząt podlegających ochronie.

Najcenniejsze gatunki zwierząt to m.in.:
- borodziej próchnik
- kozioróg bukowiec
- zalotka większa
- czerwończyk nieparek
- trzepla zielona
- pachnica dębowa
- traszki: zwyczajna i grzebieniasta
- kumak nizinny
- grzebiuszka ziemna
- ropuchy: szara i zielona
- rzekotka drzewna
- żaby: trawna, jeziorowa, wodna i śmieszka
- jaszczurki: żyworodna i zwinka
- padalec zwyczajny
- zaskroniec zwyczajny
- żmija zygzakowata
- bielik
- bączek
- bąk
- bociany czarny i biały
- brodziec śniady
- dudek
- dymówka
- kanie czarna i ruda
- Kowalik
- pustułka
- żuraw
- lelek kozodój
- lerka
- gągoł
- jeż zachodni
- borowiec wielki
- gacek brunatny
- gacek szary
- karlik malutki
- karlik większy
- ryjówka aksamitna
- noceki duży, Nettera i rudy
- podkowiec duży
- wilk

W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków objętych ochroną gatunkową takich jak:
• Kania czarna
• Kania ruda
• Bielik
• Bocian czarny

 

Fot. J. Filoda