Wydawca treści Wydawca treści

Dotacja WFOŚIGW w Poznaniu dla Nadleśnictwa Krucz

Nadleśnictwo Krucz w 2020 roku otrzymało dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Z mapą edukacyjno-turystyczną Nadleśnictwa Krucz wędruję, poznaję i badam środowisko przyrodnicze – gleby, wody, powietrze i lasy”.

W celu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia zakupiono: specjalnie opracowane w tym celu mapy edukacyjno-turystyczne Nadleśnictwa Krucz (w wersji papierowej i elektronicznej), zestaw edukacyjny do stacjonarnego oraz plenerowego badania jakości wody, gleby, powietrza, zestaw edukacyjny - energia odnawialna wody, wiatru, słońca, zestaw edukacyjny - rodzaje gleb, zestaw edukacyjny - rodzaje skał i minerałów, model - symulator obiegu wody w przyrodzie, kompasy (busolę), lupy składane, pojemniki do obserwacji owadów z lupami.

Celem ekologicznym zakupu innowacyjnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody jest wzbogacenie i podniesienie jakości prowadzonej edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwa Krucz poprzez rozwijanie i powiększanie wiedzy ekologicznej, przyrodniczej wśród odbiorców oferty edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Nadleśnictwie Krucz. Grupą odbiorców przedsięwzięcia będą dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe (np. studenci, rodziny z dziećmi, seniorzy, turyści).

 

Mapa w formie elektronicznej przygotowana w formacie .tar.

Do wykorzystania przez Użytkowników m.in. przy pomocy ogó╔lnodostępnych aplikacji takich jak TrekBuddy czy Locus Map.

 


Dotacja na edukację ekologiczną z WFOŚiGW w Poznaniu

„XXV Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej - Goraj-Zamek 2019”

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i przyrodniczo-leśnej, w roku 2019, Nadleśnictwo Krucz przy dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Poznaniu realizuje przedsięwzięcie z edukacji ekologicznej pn.: „XXV Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej - Goraj-Zamek 2019” w ramach Festiwalu odbędą się m.in. XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich i wiele, wiele innych konkursów oraz pokazów.

W ramach powyższego zadania zakupiono: przez organizatora nagrody, statuetki i odznaki zostaną nieodpłatnie wręczone laureatom i uczestnikom podczas festiwalu oraz ogłoszenia wyników. Przygotowanie i druk w tym między innymi: plakatów, afiszy, bilbordów, banerów, informatorów, zaproszeń, śpiewników, zakup materiałów dydaktycznych i gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (w tym między innymi: torby, teczki, identyfikatory, smycze, długopisy) oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej (w tym między innymi: wykonanie zdjęć podczas festiwalu i zrealizowanie filmu prezentującego przebieg festiwalu) posłużą jako promocja festiwalu przed jego rozpoczęciem i w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu  Wynajem profesjonalnej sceny z zadaszeniem (w tym między innymi z montażem, obsługą techniczną i demontażem, nagłośnieniem, oświetleniem) jest niezbędny do przeprowadzenia konkursów oraz koncertów podczas festiwalu.

Serdecznie zapraszamy!


Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na edukację ekologiczną

W ramach prowadzonej edukacji przyrodniczo – leśnej, w roku 2017, Nadleśnictwo Krucz przy dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Poznaniu zrealizowało przedsięwzięcie z edukacji ekologicznej pn.: „Podnoszenie jakości oferty edukacji leśnej i ekologicznej w ramach rozwoju Regionalnego Ośrodka Edukacji Leśnej w Goraju na terenie Nadleśnictwa Krucz”.

W ramach powyższego zadania zakupiono:
- materiały poligraficzne – folder z mapkami opisujący ścieżki edukacyjne w okolicy Zamku w Goraju na terenie Leśnictwa Goraj, pocztówki i zakładki do książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej,
- materiały promocyjne m.in. odblaski, długopisy, ekologiczne notesy, smycze odblaskowe, ekologiczne torby bawełniane,
- materiały edukacyjne w formie pomocy dydaktycznych m.in. tablice tematyczne – przyroda lasów (ptaki, rośliny, ssaki i in.), multimedialne gry edukacyjne tzw. tablice „śpiewające” „Ptasie Radio” czy „Echa Leśne”. Wyjątkowe są również przyrodnicze mobilne mega puzzle prezentujące Leśnika w otoczeniu lasu i zwierzęta mieszkające w lesie.

Tak atrakcyjnie wykonane, o bogatej treści merytorycznej pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne oraz materiały poligraficzne dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu wydatnie wzbogacą ofertę edukacyjną w ramach rozwoju Regionalnego Ośrodka  Edukacji Leśnej w Goraju na terenie Nadleśnictwa Krucz.


Dotacja na edukację ekologiczną z WFOŚiGW w Poznaniu - 2016

W ramach prowadzonej edukacji przyrodniczo – leśnej, w roku 2016, Nadleśnictwo Krucz przy dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Poznaniu zrealizowało dwa zadania:.
Jedno na terenie leśnictwa Goraj pn. „Utworzenie 2 ścieżek przyrodniczo - ekologicznych pn. „Morena Czarnkowska" oraz „Z biegiem Natury" w ramach rozwoju Regionalnego Ośrodka Edukacji Leśnej w Goraju-Zamku na terenie Nadleśnictwa Krucz".
Drugie na terenie leśnictwa Kruczlas pn. „Podnoszenie jakości edukacji leśnej i ekologicznej w ramach rozwoju ścieżki dydaktycznej „Las uczy Nas" w Nadleśnictwie Krucz"

W ramach powyższych zadań zakupiono: pomoce dydaktyczne – gry edukacyjne – kostki wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, rekordy leśnej skoczni, Zgaduj zgadula, Drewniane owoce, bramę wejściową na ścieżkę, szereg tablic edukacyjnych w drewnianych stelażach, kierunkowskazy, witacze, światowidy edukacyjne, gry pn. zdobądź sprawność – m.in. rozwiązują zadanie z ekologii przy pomocy dużych kostek zamocowanych na tablicy, uczestnik zdobywa sprawność Ekologa, układając w jednym rzędzie ptaki śpiewające, drapieżne i inne zdobywa sprawność Ornitologa…
Tak atrakcyjnie wykonane, o bogatej treści merytorycznej pomoce dydaktyczne, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu wydatnie wzbogacą ofertę edukacyjną na istniejącej ścieżce w leśnictwie Kruczlas, jak i na tej nowo powstałej w leśnictwie Goraj.